Els Clubs Organitzadors afiliats a la Federació Catalana d'Entitats de Vehicles Històrics (FCEVH), organitzen un certamen d'esport de lleure denominat "Clàssic Regularitat" per a cotxes i "Moto Rally Clàssic" per a motocicletes.

Aquest certamen té la finalitat d'aplegar aquells Clubs relacionats amb els vehicles clàssics esportius i interessats en organitzar manifestacions turístiques de Regularitat, amb la finalitat de coordinar i establir unes classificacions finals que puguin determinar uns guanyadors amb l'únic objectiu de salvaguardar i incentivar les proves de regularitat per a vehicles clàssics a Catalunya.