Taules de temps de pas per cada fita hectomètrica
en els Trams de Regularitat:

Plantilla de regularitat variable (Excel) de 35 Km de llargada

Mitjana de 50 Km/hora = 7,2" segons / hectòmetre
Mitjana de 45 Km/hora = 8" segons / hectòmetre
Mitjana de 40 Km/hora = 9" segons / hectòmetre

Descarregar les 3 Taules en format Excel (20 K)